Dasar Privasi Dafabet

Dasar privasi adalah sebahagian daripada tapak, halaman atau sub-halaman Dafabet, terletak dan boleh diakses melalui nama domain: www.dafbets.com/ (“tapaknya”).

Dasar privasi menetapkan peraturan asas di mana maklumat peribadi diisi di Dafabet semasa pendaftaran akaun.

Sila baca dengan lebih teliti tentang dasarnya di bawah sebelum menggunakan tapak ini. Apabila anda mendaftar atau menggunakan tapak ini, ini bermakna anda bersetuju dan menerima terma dan syarat yang dikenakan kepada Dafabet. Walau bagaimanapun, sila berhenti menggunakan tapak web jika anda tidak bersetuju dan menerima peraturan yang berkenaan dalam dasar privasi dan perubahan lain pada peraturan.

Pindaan atau Perubahan kepada Polisi

Kami berhak untuk membuat perubahan pada peraturan atau dasar privasi pada bila-bila masa. Selepas menyiarkan perubahan yang dibuat di tapak, semua perubahan segera digunakan dan mengikat. Sebagai rujukan, anda boleh mengetahui dengan tepat apabila peraturan Dasar Privasi dikuatkuasakan di tapak web dengan melihat di sudut atas halaman.

Pematuhan

Dasar Privasi adalah ketat untuk mematuhi undang-undang perlindungan data yang berkaitan, salah satunya adalah dengan mencerminkan Peraturan Perlindungan Data UK 1998.Untuk memastikan keselamatan data peribadi pengguna, Dafabet juga secara berterusan melaksanakan dasar dengan merujuk kepada garis panduan daripada Pertubuhan Economic Co. -Operasi dan Pembangunan (OECD) dan undang-undang privasi Kesatuan Eropah (EU).

Pengumpulan Data

Maklumat Am

Enjin carian dan perisian boleh menghantar atau menghantar data ke pelayan pusat apabila mengakses tapak. Maklumat ini akan memberikan data statistik tentang bilangan pelawat tapak yang akan membantu kami meningkatkan pengalaman menggunakan laman web tersebut dan juga digunakan sebagai potensi pemasaran oleh syarikat.

Pengenalan Peribadi

Maklumat digunakan untuk mengenal pasti pengguna. Maklumat ini mungkin termasuk, tetapi mungkin juga termasuk:

 • Maklumat yang dimasukkan semasa mendaftar akaun dengan Dafabet, termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon, tarikh lahir dan soalan butiran mandatori lain yang membolehkan pengguna mengurus akaun pengguna dan boleh mula menggunakan mereka.
 • Kami mungkin menyimpan jejak digital apabila menghubungi/berkomunikasi dengan Dafabet.
 • Apa sahaja data yang dikemukakan daripada pertandingan pemasaran atau promosi.
 • Maklumat terperinci tentang pertaruhan dan aktiviti bermain di tapak.
 • Interaksi dengan perkhidmatan hubungan pengguna melalui telefon atau melalui sembang. Untuk membantu kami menjalankan latihan dan pengurusan kualiti, ini mungkin disimpan dan direkodkan untuk penyelesaian isu atau pertimbangan lain yang lebih cepat.
 • Lebih-lebih lagi, maklumat terperinci ini akan membolehkan kami memberikan perkhidmatan terbaik yang kami boleh dan juga menghubungi anda pada bila-bila masa. Maklumat peribadi ini juga digunakan untuk memaklumkan anda tentang tawaran istimewa, promosi dan acara lain, serta untuk tujuan pemasaran.

Dengan menggunakan tapak, anda mengakui bahawa maklumat peribadi atau data penting yang telah diberikan adalah tertakluk kepada Undang-undang Perlindungan Data 1998, dan telah memberikan persetujuan anda untuk diproses di bawah dasar privasi.

Apakah tujuan menggunakan Data Maklumat 

Anda telah bersetuju bahawa data yang anda isi akan dihantar kepada kami dan disimpan oleh kami pada masa pendaftaran. Anda juga menerima bahawa maklumat yang anda isi ini mungkin digunakan oleh syarikat pihak ketiga bagi pihak kami.

Maklumat anda akan diproses untuk seperti, tetapi juga tidak terhad kepada contoh penggunaan berikut:

 • Untuk pengurusan akaun dan pemprosesan transaksi di tapak;
 • Menyediakan perkhidmatan perjudian dan perjudian;
 • Untuk tujuan pengenalan dan pengesahan, seperti memastikan bahawa anda tidak berada di kawasan larangan dan berada pada umur untuk menggunakan tapak, seperti yang diterangkan dalam peraturan penggunaan tapak;
 • Untuk membantu menyesuaikan pasaran dengan keperluan anda;
 • Untuk penyelenggaraan tapak dan diagnosis tapak;
 • Untuk menambah baik dan memantau perkhidmatan tapak;
 • Untuk pengesanan penipuan, pengurusan risiko/ancaman, dan pematuhan terhadap larangan penyelewengan dana;
 • Untuk pematuhan peraturan dan keperluan undang-undang;
 • Dan juga berkaitan dengan menyediakan perkhidmatan dan sokongan, diminta oleh pembekal perisian (kami juga terikat dengan peraturan dasar ini).

Untuk mengukur minat dan penggunaan dalam pelbagai kawasan tapak, kami juga mempunyai hak untuk menganalisis prestasi dengan melihat tingkah laku dan ciri pengguna dan juga untuk memaklumkan pengiklanan seperti bilangan pengguna yang mengklik pada poster pengiklanan atau yang mengenali iklan. Kami hanya akan memberikan maklumat pengumpulan analisis kepada pihak ke-3.

Dafabet ialah ahli pelbagai persatuan perjudian dengan visi untuk menghalang persaingan manipulatif dan menegakkan semangat kesukanan dalam permainan. Untuk tujuan memantau aktiviti perjudian, pihak (Dafabet dan persatuannya) mempunyai hak untuk mengakses dan berkongsi data anda.

Jika anda ingin menerima maklumat tentang tawaran promosi, anda mungkin ingin menanda kotak pada borang pendaftaran. Sila hubungi perkhidmatan pengguna yang tersedia jika pada bila-bila masa anda berubah fikiran untuk menukar pilihan ini.

Pemenang

Kami berhak untuk memberitahu dan mengumumkan di tapak dan sebagai bahan promosi, butiran mengenai kemenangan anda dan/atau hadiah yang diterima, untuk tujuan pemasaran dan promosi sahaja. Jika perlu, kami akan memasukkan nama atau nama pengguna anda yang disingkatkan, jumlah kemenangan dan maklumat lain untuk mempromosikan tapak web.

Keselamatan

Untuk memastikan data anda selamat bersama kami, kami terus mengekalkannya dengan cara terbaik yang ada. Semua maklumat disimpan di bawah nama menggunakan teknologi baharu sehingga hari ini, ini dihantar melalui penyulitan sehingga ia disimpan dengan selamat pada pelayan. Untuk terus mengekalkan ketepatan dan keselamatan data serta melindungi data anda daripada disalahgunakan dan/atau hilang, kedua-dua tapak web dan perisian dilindungi menggunakan semua cara terbaik yang tersedia.

Kami tidak menjamin keselamatan maklumat yang anda berikan mengenai penyediaan perkhidmatan kerana keselamatan komunikasi internet yang anda gunakan tidak cukup selamat. Di sini anda mengakui dan menerima implikasi keselamatan menggunakan internet dengan menggunakan laman web ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan langsung, sampingan, berbangkit atau punitif yang timbul daripada kejadian tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin memerlukan maklumat anda dalam beberapa situasi untuk tempoh masa yang tidak ditentukan. Walau bagaimanapun, sebagai peraturan, kami akan menyimpan maklumat selama yang diperlukan untuk tujuan yang dicapai.

Kuki

Kuki ialah cebisan kecil maklumat yang membolehkan pelayan mengumpul maklumat daripada pelayar, dihantar oleh rangkaian web ke enjin carian web. Pengguna harus sedar bahawa semasa proses pendaftaran akaun melalui penggunaan kuki, maklumat peribadi dan data mungkin dikumpul dan disimpan secara automatik.

Tapak ini menggunakan kuki untuk membantu membina profil demografi dan menjejaki corak carian pengguna. Dengan menggabungkan data yang disimpan dan corak pemantauan, kami dapat meningkatkan perkhidmatan kami kepada pengguna. Sebagai sebahagian daripada proses penjejakan semula dengan rakan kongsi, sistem rakan kongsi juga menggunakan kuki.

Jika anda tidak mahu maklumat dikumpul melalui penggunaan kuki, terdapat cara mudah dalam kebanyakan penyemak imbas yang membolehkan anda menolak atau menerima ciri kuki. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa perkhidmatan “diperibadikan” mungkin terjejas jika pilihan kuki dilumpuhkan.

Pemusnahan Data

Tanpa mengira maklumat yang terkandung di dalamnya, pemusnahan selamat diperlukan oleh semua media yang dikaitkan dengan tapak pengeluaran perjudian Syarikat.

Akses Data dan Kemas Kini

Pada bila-bila masa, pengguna boleh menulis permintaan untuk salinan maklumat peribadinya yang dipegang dengan syarikat ke alamat di bawah. Kami akan berkongsi data peribadi anda dengan syarikat. Dengan membuat hubungan dengan Perkhidmatan Pengguna, anda juga boleh memberitahu tentang kemas kini data, pembetulan dan pindaan kepada pengumpulan maklumat pengguna sebelumnya.

Daripada permintaan itu, kami akan memadamkan maklumat pengguna seperti yang diterangkan di atas daripada pangkalan data syarikat; walau bagaimanapun, disebabkan rekod sandaran dan pemadaman, adalah mustahil untuk memadamkan runut pengguna tanpa meninggalkan baki maklumat yang tinggal.

Dafabet berhak untuk mengubah suai, meminda atau meminda Polisi Privasi pada bila-bila masa. Semua pengubahsuaian yang berkaitan akan disiarkan dalam Dasar Privasi ini. Pengguna bertanggungjawab untuk menyemak Dasar Privasi secara berkala apabila ia disiarkan di halaman laman web ini.

Hubungi

Sila hubungi kami melalui Perkhidmatan Sokongan, jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen tentang dasar ini, butiran boleh didapati di halaman Hubungi Kami dan Bantuan di tapak.